Fogfria tak

Fogfria, brandsäkra ytskydd för takkonstruktioner

Esgard levererar och utför rötsäkra, fogfria takbeläggningar för de flesta underlag och konstruktioner även för s.k. gröna tak (under beväxning).

 

DECOTHANE -SYSTEMET baseras på två högpresterande polyuretanbeläggningar, DECOTHANE BASE COAT, DECOTHANE TOP COAT

 

Samtliga produkter använder sig av luftfuktigheten för att sätta igång härdningsprocessen. De kan t.o.m. härda under vatten utan att någon gas- eller skumbildning uppstår och blir därmed, omedelbart efter applicering, resistenta mot regnvatten. Dessa produkter är kallapplicerade och kan armeras helt eller lokalt med glasfibermatta om så är nödvändigt.

 

ROOFDEX – SYSTEMET är vattenbaserat och passar framför allt på sluttande takkonstruktioner.

Mångsidighet

Kan appliceras över de flesta byggnadsmaterial på gamla eller nya tak.

 

Lätt & snabb applicering

Kan appliceras lätt och snabbt över de mest komplexa konstruktioner.

 

Tillförlig täthet

Fritt från fogar, sömmar och fixturer. Tätar effektivt och fogfritt ränndalar, genomföringar och andra potentiellt svaga punkter.

 

Kostnadseffektivt

Gamla takbeläggningar som takpapp och takmattor behöver ej avlägsnas. Temporära takbeläggningar behöver ej användas.
Kort appliceringstid och lång livslängd.

 

Säkerhet

Brandsäkert före, under och efter applicering. Inga brandvakter nödvändiga. Arbetet kan utföras utan att säkerheten påverkas för kunder och personal i byggnaden.

 

Lätt att bättra och reparera

Lätt att bättra och reparera. Rengöra och applicera.