Hygieniska Ytskydd

Vi levererar hygieniska ytskyddssystem

för sjukhus, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Våra elastiska och fogfria ytskyddsmembran passar tak och väggar i produktionslokaler, kylrum, laboratorier, operationssalar och våtutrymmen. Produkterna har en bevisligen mycket lång livslängd, är lätta att hålla rena samt motverkar tillväxt av mögel och bakterier.

 

Esgard´s ytskyddsprodukter är aseptiska av sin natur. Antibakteriella medel är bundna i polymerkedjan och hämmar tillväxt av mikroorganismer som fastnar på ytorna. Den antibakteriella funktionen bibehålls under hela sin beräknade livslängd. Genom detta minskar behovet av aggressiva, bakteriehämmande rengöringsprodukter. I större utsträckning kan man använda sig av torra städmetoder.  Produkterna kan användas på alla typer av underlag: Gipsskivor, mineritskivor, betong, glaserade plattor, tidigare målade ytor, metallytor, plastmattor m.m. Produkternas elasticitet innebär att de följer alla termiska och strukturella rörelser i underlaget utan att flagna eller krackelera. De har även en mycket god genomsläpplighet för vattenånga vilket förhindrar blåsbildning och försämrad vidhäftning på fuktiga ytor.

 

Våra produkter är en-komponents och vattenbaserade. De finns tillgängliga med olika glansvärden och kulörer. Filmtjocklekar varierar från 90-280 mikrometer beroende på vilken produkt man väljer.

 

ESGARD INC. AB hjälper er även med inspektion av ytor, specifikationer samt utförande av arbeten.