Vårt företag

Välkommen till oss

Esgard Inc. AB etablerades 1974 och arbetar som entreprenörer, konsulter och produktleverantörer inom tre huvudsakliga områden:

– Hygieniska ytskydd för livsmedelsindustrin, sjukhus och läkemedelsindustrin

– Reparation och ytskydd av betongkonstruktioner (broar, parkeringshus, fundament, fasader, industrigolv, bassänger och cisterner m.m.)

– Fogfria, brandsäkra ytskydd för takkonstruktioner

Vi har valt ut högkvalitativa produktsystem som vi arbetar med. Vår huvudleverantör är Flexcrete Ltd baserat i England. Produkterna är tillverkade enligt ISO 9001 standard och är väl beprövade både internationellt och i Sverige.